Орчны бүс

Орчны бүсийн менежментийн төлөвлөгөөг батлууллаа

2015 оны 3-р сарын 30, Даваа гариг, 01:50 Р.Амартүвшин

Архангай аймгийн Хотонт сумын Орчны бүсийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан ИТХ-аар батлууллаа. Энэ төлөвлөгөөг Хотонт сумын Өндөр сант, Орхон багийн бүс нутагт мөрдөн ажиллана.

об об

 

Орчны бүсийн менежментийн төлөвлөгөөг батлуулан мөрдөн ажиллаа

2014 оны 12-р сарын 31, Лхагва гариг, 01:52 Р.Амартүвшин

Орхоны хөндийн БЦГ-ын Орны бүсийн Менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг гүйцэтгэснээр 2014 онд Өвөрхангай аймгийн Хужирт, Архангай аймгийн Хашаат сумын орны бүсийн Менежментийн төлөвлгөөг ИТХ-ын дарга, Засаг даргаар батлууллаа.

 

Холбоо барих:

Хаяг:   Орхоны хөндийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа, Хархорин хот, Ганган Орхон баг, Өвөрхангай аймаг


Утас:   +(976) 0132582339;

Гар утас: +(976) 98268620

Факс: +(976) 0132582339


И-мэйл: info@orkhon-valley.mn